Skolval 2014

Skolval 2014

Det är dags att välja skola inför läsåret 2014/2015!

Än finns det platser kvar i flera årskurser,

Välkommen med din ansökan!

Välkommen till HT2013

Kunskap och värderingar för livet!

 

Glädje som grund

Ordning som stöd

Kunskap som mål

Testbild

Sunda värderingar bygger ett sunt samhälle

En skola som värnar starkt om alla människors lika värde och lär eleverna att ta ansvar för sig själva, varandra och sin omvärld. 

"Här tas barnen på allvar, på riktigt" - Theresia Olsson Neve, styrelseordförande