Skolval 2014

Jubileum

16 sept firade Mikaelskolan 30 år

Välkommen till HT2014

Kunskap och värderingar för livet!

 

Glädje som grund

Ordning som stöd

Kunskap som mål