Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår!

Ses igen den 22 augusti kl.09.00 på skolgården

Välkommen till HT2014

Kunskap och värderingar för livet!

 

Glädje som grund

Ordning som stöd

Kunskap som mål

Testbild

Sunda värderingar bygger ett sunt samhälle

En skola som värnar starkt om alla människors lika värde och lär eleverna att ta ansvar för sig själva, varandra och sin omvärld.