Om oss

Mikaelskolan är en fristående grundskola med kristen profil som grund. På skolan finns verksamhet från förskoleklass till år 9 med ett integrerat fritidshem i skolans lokaler. Skolan startade 1986 och är Sollentunas första friskola.

Mikaelskolan ligger ca 5 minuters gångväg från Rotebro station i Sollentuna. Verksamheten bedrivs i en skollokal som hyrs av Sollentuna kommun och förvaltas av ISS. Skolbyggnaden delar vi med två andra skolor, Futuraskolan (Hertig Karls friskola) och Brageskolan (kommunens språkskola).

Huvudman för Mikaelskolan är Föreningen Mikaelskolan, en ideell förening där flertalet av föräldrarna är medlemmar. Skolan har ingen samfunds- eller kyrkotillhörighet. Medlemsfamiljerna kommer från olika kyrkor och samfund eller har ingen uttalad församlingstillhörighet.

Föreningen utser en styrelse som har huvudmannaskapet. För den operativa verksamheten och ledningen av skolans verksamhet ansvarar rektorn tillsammans med skolans personal

Vi har en egen intagningskö. Anmäl ditt barn via länken Ansökan.

Om kommunen du är skriven i har egna skolvalsrutiner måste du även anmäla ditt val av Mikaelskolan där.