Skola och hem

Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns utbildning och fostran. För att vi som skola ska kunna samverka med er behövs en bra kontakt mellan hem och skola. Vi är måna om att kontinuerligt ge information om skolarbetet samt hur barnen trivs och lyckas i sin skolgång.

Eleverna träffar regelbundet sin mentor för att prata om sina studier och sin skolsituation. Mentorn håller även kontakt med hemmet. Den mesta kontakten sker via epost men även telefonledes. Som förälder är du alltid välkommen att höra av dig om du önskar mer kontakt eller har frågor och funderingar. Med jämna mellanrum skickar mentorerna ut informationsbrev för sin grupp.

Tre gånger per år träffas elev, föräldrar och mentor för ett utvecklingssamtal. Vi sätter tillsammans upp konkreta målsättningar i en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje barn. På så sätt kan varje barn utvecklas utifrån sina förutsättningar och har god möjlighet att se sina framsteg.

Föräldrarna har rätt att veta hur barnen trivs och hur det går med utbildningen. Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. En gång per år ordnar skolan ett Öppet Hus för nya som är intresserade av skolan samt för våra egna familjer.

Utöver den personliga kontakten mellan föräldrar och mentorn hålls föräldramöten regelbundet för varje klass. Du som förälder kan också inbjuda till och ansvara för ytterligare möten om så önskas. Rektorn ger även ut information i Skolnytt ett par gånger under läsåret.