top of page

Har Mikaelskolan ett skolbibliotek? 

Ja, vi har ett skolbibliotek för våra elever

Biblioteket innehåller både skönlitteratur och facklitteratur, och syftar till att främja läsning och läsförståelse hos eleverna. Biblioteket kan även fungera som en resurs för lärare i deras undervisning. Biblioteket är öppet för eleverna under vissa tider under skoldagen, och det finns också möjlighet för eleverna att låna med sig böcker hem. 

Läser i en bokhandel
bottom of page