top of page

”Kunskap
och
värderingar
för livet”

Kvinna i växter
Gemensam trädgård

Vision

Mikaelskolans vision är att vara en växtplats där unga människor lär för livet i en miljö präglad av Guds kärlek, generositet och värderingar som bygger framtidstro. 

Vi tror att ett barn som får ta emot kärlek från sin omgivning lär sig att älska och samtidigt frigörs i personlig utveckling och kreativitet. Skolans logotyp illustrerar en människa omsluten av Guds hand,

 

Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand” (Psaltaren 139:5). 

                                                                        

Vi tror att medveten insikt om människans unika värde är en god grund för sund personlig livsstil och hälsa, för alla mänskliga relationer, för samhällets utveckling, för demokrati och en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling. Mikaelskolan vill, tillsammans med föräldrars engagemang ge den unga generationen ”kunskap och värderingar för livet”. Skapa framtidstro och genom en tydlig värdegrund ge viktiga redskap för ett personligt ansvarstagande i skolan, i familjen samt i samhället.  

bottom of page