top of page

Profilen

"Skolans val" är kristendomsundervisning en timme i veckan. I kristendomsundervisningen behandlas den kristna trons innehåll samt Bibelns betydelse i detta.  Skolans val är en utökning av religionsämnet.

Vad är konfessionella inslag?  

Ex: bön, trosbekännelse, lovsång eller predikan

Skolan har inte några konfessionella inslag i undervisningen, men väl i övriga delar av utbildningen. Allt deltagande är frivilligt, det erbjuds ett likvärdigt alternativ om man ej önskar delta i våra samlingar. Alla vårdnadshavare och elever får information om inslagen, om att de är frivilliga och om vilket alternativ som erbjuds. 

 

Konfessionella inslag förekommer organiserat vid dessa tillfällen:

  • F-3 morgonsamling 10 min/dag 

  • 4-6 morgonsamling 10 min/dag 

  • 7-9 Andakt 40 min/vecka 

  • Sång innan lunch 

  • Storsamling i matsalen 

  • Allhelgonasamling 

  • Adventssamling 

  • Julavslutning 

  • Påsksamling 

  • Sommaravslutning 

Det kan även förekomma konfessionella inslag på elevers initiativ.

Rätt att avstå

Om du eller ditt barn önskar att avstå någon av ovanstående aktiviteter så går det utmärkt.

bottom of page