top of page

Hur stora klasser är det på Mikaelskolan? 

Antalet elever i varje klass på Mikaelskolan kan variera från år till år beroende på antalet sökande och tillgängliga resurser. Generellt sett strävar vi efter att ha klasser med mellan 20-25 elever för att möjliggöra en mer individanpassad undervisning och bättre interaktion mellan lärare och elever. 

"Utbildning är det mest kraftfulla vapnet som du kan använda för att förändra världen" - Nelson Mandela

skol
bottom of page