top of page
Hur arbetar ni med IKT på Mikaelskolan? 

På Mikaelskolan i Sollentuna är IKT en integrerad del av undervisningen och skolan strävar efter att använda digitala verktyg på ett effektivt sätt för att stärka elevernas lärande. 

 

På Mikaelskolan används digitala verktyg för att stödja elevernas lärande på olika sätt. Till exempel kan eleverna använda chromebooks för att söka information, skriva uppgifter och presentera sina resultat. Skolan använder också digitala läromedel och plattformar för att underlätta kommunikation mellan elever och lärare samt för att möjliggöra individanpassning och feedback på elevernas arbete. 

 

Arbetar på bärbar dator

Det börjar hos lärarna

En viktig del av skolans IKT-arbete är att säkerställa att lärarna har den kompetens som krävs för att integrera teknik i undervisningen. Skolan erbjuder därför kontinuerlig fortbildning för lärarna och ser till att det finns tillgång till teknisk support för både lärare och elever. 

Säkerhet

För att säkerställa elevernas säkerhet och integritet på nätet har skolan också tydliga riktlinjer för användning av digitala verktyg och säkerhetsrutiner. 

Barn som använder tabletter
bottom of page