top of page

Har Mikaelskolan ett fritidshem? 

Mikaelskolan  erbjuder fritidsverksamhet för eleverna i förskoleklass till årskurs 6. Verksamheten syftar till att skapa en meningsfull fritid för eleverna och stärka deras sociala sammanhang. Fritidslokalerna är belägna i skolans lokaler och utrustade med leksaker, spel och annat material för fritidsaktiviteter. Fritidsverksamheten på Mikaelskolan leds av pedagoger med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Pedagogerna strävar efter att skapa en inkluderande och stimulerande miljö där eleverna känner sig trygga och kan utvecklas på sitt eget sätt. 

 

fritids.jfif
fritids.jfif

En trygg och trivsam miljö

På Mikaelskolans fritids ges eleverna möjlighet att delta i olika aktiviteter, såsom pyssel, spel, utelek och idrott. Det finns också tid och utrymme för eleverna att göra läxor eller bara ta det lugnt. Fritidsverksamheten arbetar aktivt med att skapa en trygg och trivsam miljö där alla elever känner sig välkomna och inkluderade. 

bottom of page