top of page

Elevinflytande

På Mikaelskolan är elevinflytande en viktig del av skolans värdegrund. Eleverna uppmuntras att vara delaktiga och ta ansvar för sin egen inlärning. Detta sker genom olika former av elevinflytande, såsom elevråd, klassråd och elevens val. 

bild rastakt.jpg
Painting Wall

Elev- och klassråd

Elevrådet på Mikaelskolan är en grupp elever som representerar skolans alla elever. De arbetar för att förbättra skolmiljön och elevernas välbefinnande genom att bland annat arrangera olika evenemang och verka för en trygg och trivsam skolmiljö. 

Klassrådet är en liknande grupp, men här arbetar eleverna på klassnivå för att förbättra arbetsmiljön i klassrummet och skapa en positiv gemenskap. Här kan eleverna diskutera olika frågor och komma med förslag på förbättringar. 

Elevens val

Elevens val är en annan form av elevinflytande där eleverna får välja mellan olika ämnen och aktiviteter utifrån sina egna intressen. Detta kan exempelvis vara olika sporter, konstnärliga aktiviteter eller språk. 

På så sätt arbetar Mikaelskolan aktivt för att främja elevinflytande och delaktighet i skolans verksamhet. 

bottom of page