top of page

Rastaktiviteter

Vuxenledda rastaktiviteter ger möjlighet till rörelse och lekglädje för alla elever. Dessutom påverkas relationer och lärande positivt. På Mikaelskolan erbjuder vår rastvärdinna rastlekar alla skoldagar för de elever som vill.

bild skolan rastakt.jpg

Att leka är bra!

Fysisk aktivitet ökar vårt välbefinnande, stärker immunförsvaret och förmågan att hantera stress samt förbättrar koncentrationen, detta är väl belagt i forskning. Liksom att många barn idag rör sig för lite. Men leken i sig är också viktig för barns lärande och samspel med andra. Läroplanen säger att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.  En gemensam, positiv lekupplevelse kan samtidigt stärka relationerna i gruppen vilket skapar en bra lärmiljö för alla.

rastakt.jpg

Musiken

Vår rastvärdinna arbetar aktivt med att spela musik som man blir glad av! Det är inte sällan både barn och vuxna utbrister i dans på skolgården!

rastakt.jpg
bottom of page