top of page

Vad är konfessionella inslag?

Det är inslag av "bekännelsekaraktär" till exempel bön.

rotebrokyrkan.jfif

Andakter

Skolan har regelbundna andakter, där eleverna får möjlighet att lära sig mer om kristendomen och reflektera över dess betydelse i deras liv. Andakterna kan ha olika teman och fokus, och kan innehålla sång, musik, bibelläsning och predikan. Skolan följer en liturgi som är anpassad för barnen och ungdomarna, och syftar till att ge dem en positiv upplevelse. Andakterna kan vara gemensamma för hela skolan eller uppdelade efter årskurs. 

 

Njuter utomhus

Du har rätt till din egen tro!

Det är viktigt att komma ihåg att skolan respekterar elevernas rätt till sin egen tro och att ingen tvingas delta i någon konfessionell aktivitet mot sin vilja. Skolans värderingar och traditioner är en viktig del av dess identitet som en kristen skola, men det är också viktigt att skolan är öppen och inkluderande för elever från alla religiösa och kulturella bakgrunder 

Father and Son Playing
bottom of page