top of page

Måste man vara kristen för att gå på Mikaelskolan?

Nej, man behöver inte vara kristen för att gå på Mikaelskolan. Skolan är öppen för elever av alla religioner och trosuppfattningar och har en mångkulturell lärar- och elevkår.

Blombukett

Skolan är öppen och inkluderande för alla elever

Även om skolan är konfessionell och har kristna värderingar som grund, så är det viktigt att skolan är öppen och inkluderande för alla elever, oavsett bakgrund eller trosuppfattning. Skolan strävar efter att skapa en trygg och respektfull miljö där alla elever kan utvecklas och trivas. 

bottom of page