top of page

Arbetar ni efter läroplanen på Mikaelskolan?

Ja, alla lärare på Mikaelskolan arbetar enligt Lgr22, det vill säga den nya läroplanen för grundskolan som infördes hösten 2021.

Lgr 22

 

Lgr22 bygger på samma grundläggande värden och syften som den tidigare läroplanen Lgr11, men innehåller också nya inslag och fokusområden, såsom programmering och digital kompetens, entreprenörskap och hållbar utveckling. Lgr22 betonar också vikten av likvärdighet, inkludering och kunskapsutveckling för alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar. . 

Mikaelskolan följer således de nationella målen och riktlinjerna som fastställs av Skolverket för undervisningen i grundskolan

bottom of page