top of page

Huvudman/Styrelse

Huvudman för skolan och förskolan är Föreningen Mikaelskolan som är en ideell förening. Vid sitt årliga föreningsmöte utser föreningen en styrelse som har ansvaret för verksamheten.

 

 I styrelsen sitter även rektor, intendent och personal. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad då man diskuterar och beslutar i frågor som huvudmannen ansvarar för bl.a. övergripande utbildningsfrågor, ekonomi, policy- och profilfrågor, föräldraengagemang etc.   

Önskar du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla styrelsen@mikaelskolan.se 

bottom of page