top of page
Hip Hop dansare på scenen

Vad är öppen scen? 

 

Öppen scen är en möjlighet för elever på Mikaelskolan att framträda inför en publik och visa upp sin talang och kreativitet. Det kan handla om sång, dans, musik, teater eller annan form av uppträdande. 

 

Öppen scen anordnas på skolan med jämna mellanrum och är öppen för alla elever som vill delta. Det är ett sätt att uppmuntra och stärka elevernas självförtroende, samtidigt som det skapar en positiv och kreativ stämning på skolan. 

 

Under öppen scen får eleverna möjlighet att visa upp sin talang, men också att öva på att framträda inför en publik och utveckla sin sceniska förmåga. Det är även ett tillfälle för eleverna att lära känna varandra på ett annat sätt och skapa nya relationer på skolan. 

bottom of page