top of page

Föreningen

Föreningen Mikaelskolan som är huvudman för skolan och förskolan är öppen för alla. Familjer som har sina barn på skolan eller förskolan rekommenderas bli medlemmar i föreningen. Ur föreningens medlemmar väljs årligen på årsmötet representanter till styrelsen som ansvarar för skolan. 

Det är viktigt med en bredd av olika kompetenser representerade i styrelsen för att kunna handha de olika områden som huvudmannen ansvarar för. Huvudmannen träffar representanter från skolledningen regelbundet i frågor som rör bl a ekonomi, fastighet, policy och profilfrågor. 

Syftet är även att aktivt främja och samordna praktiska insatser samt bön för skolan. Föreningen ordnar olika föräldraarrangemang under året. Andra exempel är föreläsningar samt en gårdsdag för att städa och göra skolgården fin. Det kan även vara att fräscha upp inne i skolan.

bottom of page