top of page

Föreningen

Föreningen Mikaelskolan är huvudman för Mikaelskolan och förskolan Solglimten. 

Huvudmannen träffar representanter från skolledningen regelbundet i frågor som rör bl a ekonomi, fastighet, policy och profilfrågor. 

Föreningen ordnar olika föräldraarrangemang under året. Andra exempel är föreläsningar samt en gårdsdag för att städa och göra skolgården fin. Det kan även vara att fräscha upp inne i skolan.

bottom of page