top of page
throwleaves.jpg

Fritidshemmet
 

Fritidshemmet på Mikaelskolan välkomnar alla elever i åldrarna 6-10 år. Elever från vissa kommuner kan få gå kvar tills de är 12 år. Fritidshemmet är öppet under terminstid mellan kl. 6.30 – 8.30, 13 – 17.30 samt under skolloven. Under sommaren har vi sommarstängt tre veckor.

Våra mål på fritids

Fritidshemmet ska präglas av en trygg miljö där varje elev känner sig accepterad och respekterad för den de är. Det skall vara en plats där barn och vuxna känner sig trygga med varandra. Barnens egen kreativitet, fantasi och initiativ styr i stor utsträckning verksamheten med stöd från de vuxna. Verksamheten planeras utifrån varje barns behov.

Personalen samverka med hemmet och bidrar till att varje barn får en harmonisk utveckling.

Fritidshemmets eftermiddagsverksamhet pågår mellan kl. 13.00 – 17.30 Efter skoldagen som är en styrd verksamhet vill vi ge barnen en möjlighet att göra egna val. Efter en dag i skolan börjar verksamheten med att alla går ut en stund. Därefter äter vi mellanmål.

Efter mellanmålet har vi samling och pratar bland annat om vad barnen skall göra under eftermiddagen. Vi utgår ifrån deras önskningar och val.

Några dagar i veckan erbjuds planerade aktiviteter, för barnenär det frivilligt att delta. Exempel på sådana aktiviteter är bild/skapande, musik/rörelse, läsning, bakning, mm. Under terminen så har vi någon/några eftermiddagar då vi välkomnar er föräldrar till så kallade ”Drop-in fika”.

Verksamhets mål

bottom of page