top of page

Gemensamma rötter gemensam framtid…

Skolans historia

Mikaelskolan startade 1986 av en grupp entusiastiska föräldrar som önskade ett alternativ till den kommunala skolan. De ville starta en skola med en tydlig kristen värdegrund. Politikerna i Sollentuna var positiva och stöttade starten. Efter att skolverket gett sitt godkännande startade skolan med ca sju elever i år 1-3.

Efterhand har skolan vuxit och är idag en skola från förskoleklass till år 9. Den drivs fortfarande i föreningsform där föräldrarna har möjlighet att vara medlemmar i föreningen och kan på sätt påverka skolans riktning. Skolan har ingen kyrko- eller samfundstillhörighet. 

Medlemsfamiljerna kommer från olika kyrkor eller samfund eller har ingen uttalad samfundstillhörighet. Det finns inga krav på att man skall vara kristen för att låta sitt barn gå i skolan.

Skolan har bytt lokaler ett par gånger under sina år. Verksamheten började i Rösjöskolan, flyttade sedan till Norrviken en kortare tid innan vi fick lokaler i Gärdesskolan. När lokalerna blev för små öppnade sig möjligheten i gamla Rotebroskolan som då stängt sin verksamhet. 1997 flyttade vi in i våra nuvarande lokaler.

Idag delas byggnaden av tre skolor; Futuraskolan International samt Brageskolan, kommunens språkskola.

  • 1986 grundades Mikaelskolan – föreningsdriven – Sollentunas första friskola​

  • 1988 grundades förskolan Solglimten – föräldrakooperativ​

  • 2007 Blev Solglimten ett AB​

  • 2020 Gick Solglimten in under samma huvudman som Mikaelskolan​Föreningen Mikaelskolan

bottom of page