top of page

Berätta om engelskundervisningen 

På Mikaelskolan undervisar man engelska som ett ämne från förskoleklass och uppåt. Undervisningen anpassas utifrån elevernas ålder, kunskapsnivå och individuella behov. 

Undervisningen i engelska fokuserar på att utveckla elevernas kommunikativa förmågor både muntligt och skriftligt. Eleverna får öva på att lyssna, tala, läsa och skriva på engelska genom olika övningar och aktiviteter. Eleverna får också lära sig om engelskspråkig kultur och traditioner. 

Undervisningen kan innehålla exempelvis: 

Konversationsträning: Eleverna får träna på att tala engelska genom olika dialoger och övningar, både enskilt och i grupp. 

Läs- och skrivövningar: Eleverna får öva på att läsa och skriva på engelska genom olika texter och uppgifter. 

 

Hörövningar: Eleverna får träna på att förstå och lyssna på engelska genom exempelvis olika övningar med ljudfiler eller videor. 

Kulturella inslag: Eleverna får lära sig om engelskspråkig kultur och traditioner genom exempelvis läsning av engelskspråkiga böcker eller tittande på engelskspråkiga filmer. 

Lärarna på Mikaelskolan arbetar också med differentiering, vilket innebär att undervisningen anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. 

bottom of page