top of page

Med reservation för ändringar.

Läsårsdata
22-23

9 januari Studiedag (fritids öppet)

10 januari Studiedag  Obs! Fritids stängt

27 febr-5 mars Sportlov ( fritids öppet)

6 mars Studiedag (fritids öppet)

11-16 april Påsklov (fritids öppet)

19 maj Kristi him. Lovdag  (fritids öppet)

13 juni Skolavslutning

bottom of page