top of page

Delar av rektors tal på Solglimtens 35- årsjubileum

Mina kära vänner,


Idag firar vi 35 år av Solglimtens historia. Det är en dag fylld med så många känslor - glädje, stolthet, tacksamhet och kärlek. Vi minns allt det fantastiska som vi har uppnått tillsammans, men vi tänker också på alla de utmaningar vi har övervunnit för att nå hit.

Men det är inte bara vår förskolas historia som vi firar idag. Vi vill också hylla våra grundare som är med oss idag, de som har lagt grunden för allt vi gör. De är ett levande bevis på kraften i en idé, vision och tro på en bättre framtid.


För att förstå var vi är på väg, måste vi alltid vända oss till våra rötter. Våra grundare visade oss vägen, och deras arv lever vidare i allt vi gör och i en aktiv bönegrupp som ber för skolan och för förskolan. Deras vision och engagemang för utbildning och barnets utveckling ledde till att vi idag kan erbjuda våra förskolebarn och elever en utbildning och en trygg miljö som verkligen gör skillnad.


Men det är inte bara Solglimten som har tagit stora steg framåt. Våra grundare har även grundat Mikaelskolan som också har växt och utvecklats.

2020 gick båda enheterna in under samma huvudman "Föreningen Mikaelskolan". Vi är nu en gemenskap, en styrka som sträcker sig bortom Solglimten eller Mikaelskolan. Vi är ett starkt ljus i samhället för våra barn, elever och familjer.


När jag tänker på allt vi har åstadkommit, tänker jag också på Guds trofasthet. Genom alla utmaningar och alla segrar har vi alltid haft honom vid vår sida. Han har varit vår grund och vår styrka, och han kommer alltid att finnas där för oss när vi behöver honom som mest.


Så idag, när vi firar 35 år av Solglimtens historia, vill jag tacka våra grundare, tacka alla de som har bidragit till vår resa, och framför allt tacka Gud för att han har varit med oss hela vägen. Vi kommer fortsätta att lysa som ett starkt ljus för våra barn, våra elever, våra familjer och för Sollentuna. Tillsammans kommer vi forma en ännu bättre framtid.


Tack vare ert mod och er insats har vi kunnat hjälpa många barn och elever att växa upp och bli starka och självständiga individer. Ni har varit en inspiration och ett föredöme för oss alla, och jag är evigt tacksam för allt ni har gjort för Solglimten och Mikaelskolan.

Jag vill också tacka alla er andra som har varit och är en viktig del av vår resa. Tack till alla som har arbetat på Solglimten och Mikaelskolan, till alla föräldrar och elever som har valt oss som sin skola och förskola, till alla samarbetspartners och till alla som har stöttat oss på olika sätt.


Och jag kan inte glömma att tacka Gud för att han har stått med oss i trofasthet genom alla år. Han har varit vår grund och vår styrka, och han har väglett oss när vi har behövt det som mest. Vi är tacksamma för allt han har gjort för oss, och vi vet att han kommer att fortsätta att vara med oss på vår resa.


Ni har gjort Solglimten och Mikaelskolan till den fantastiska gemenskap som vi är idag. Vi har mycket att minnas idag, men vi har också mycket att se fram emot. Tillsammans kommer vi att fortsätta att arbeta för att ge våra barn och elever den bästa utbildningen och en kärleksfull och trygg miljö där de kan växa upp och bli de bästa versionerna av sig själva.

Bibeln talar om Kristi kropp som en gemenskap, där var och en av oss spelar en unik roll och har en specifik plats.


I 1 Korinthierbrevet 12:27 säger aposteln Paulus: "Ni är Kristi kropp, och var och en är ni del av den."


Precis som i en kropp har varje del sin funktion och betydelse. Vi är kallade att vara tillsammans som ett enhetligt team, där vi kompletterar varandra med våra olika gåvor, talanger och resurser.


Gemenskapen handlar om att leva livet tillsammans, att dela glädje och smärta, att bära varandras bördor och uppmuntra varandra. Gemenskapen ger oss också möjligheten att växa genom att dela våra erfarenheter, lära av varandra och uppmuntra varandra.


Jag vet att det finns barn som har upplevt smärta, sorg och svårigheter i sina unga liv, och jag är övertygad om att vi har en speciell plats för dem på vår skola och förskola.

Jag är medveten om att vår miljö, kärlek och omsorg kan göra en verklig skillnad i dessa barns liv. Vi strävar efter att vara en fristad där de kan känna sig trygga, älskade och accepterade precis som de är. Vi vill vara en plats där de kan läka från de sår de har burit på och upptäcka sitt egenvärde och potential.


Vi ser dessa barn som unika och värdefulla individer, inte bara som resultatet av de svårigheter de har mött. Vi vill ge dem möjligheten att blomstra och växa i sina gåvor och talanger. Genom att ge dem en trygg och stimulerande utbildningsmiljö, där de kan uttrycka sig själva och utforska sina intressen, hjälper vi dem att återupptäcka glädjen i att lära och att upptäcka sin potential.


Vi strävar efter att skapa en atmosfär av kärlek, respekt och förståelse i våra klassrum och lekrum. Vi uppmuntrar våra förskolebarn och elever att vara medvetna om varandras olikheter och att vara toleranta gentemot varandra. Genom att visa barmhärtighet och medkänsla lär vi dem att vara goda medborgare och att bidra till en bättre värld.


Vi ser i Bibeln hur Jesus tog sig tid för barnen, hur han lät dem komma nära och krama honom, hur han välsignade dem och hur han visade intresse för deras liv. Han var inte upptagen av hierarkier eller sociala normer, utan lade vikt vid att ge kärlek och uppmuntran till barnen han mötte. Jesus förstod att barnen var sårbara och behövde kärlek, trygghet och uppmuntran för att växa och utvecklas.


Jesus lärde oss också genom sitt förhållningssätt gentemot barnen. Han uppmanade oss att vara som barn i vår tro, att komma till Gud med enkla och ödmjuka hjärtan. Han betonade vikten av att vara lyhörda för Guds röst och att lita på honom fullt ut, precis som barn gör gentemot sina föräldrar.


Det är vår uppgift att att älska, vårda och skydda barnen omkring oss. Vi kan vara förebilder för dem genom att visa kärlek, tålamod och förståelse. Vi kan ge dem tid, uppmärksamhet och lyssna på deras tankar och känslor.


Låt oss välkomna barnen med öppna armar, visa dem omsorg och stödja dem i deras utveckling. Låt oss vara lyhörda för deras behov och ge dem en trygg och kärleksfull miljö där de kan växa och blomstra.

Grattis Solglimten vår 35 års jubilar!/Emily Wikman

rektor


118 views0 comments

Comments


bottom of page