top of page

Tillgänglig lärmiljö? 

Mikaelskolan strävar efter att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Det innebär att skolan arbetar med olika anpassningar och stöd för elever med olika behov och förutsättningar. Här är några exempel på vad skolan gör för att skapa en tillgänglig lärmiljö: 

 

1.  Anpassningar av undervisningen: Lärare på Mikaelskolan anpassar undervisningen utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar. Det kan handla om att erbjuda extra stöd eller utmaningar, att använda olika metoder och material, eller att ge eleverna möjlighet att arbeta i olika tempon. 

2.  Tillgänglighet i lokalerna: Skolbyggnaderna på Mikaelskolan är utformade för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det innebär bland annat att det finns ramper, hissar och anpassade toaletter. 

 

3.  Digitala verktyg: Mikaelskolan använder digitala verktyg för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. Det kan handla om att erbjuda inspelade föreläsningar eller ljudböcker för elever som har svårt att läsa, eller att använda digitala hjälpmedel för att stödja elever. 

 

4.  Samarbete med elevhälsan: Elevhälsan på Mikaelskolan samarbetar med lärare och andra personal för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Det kan handla om att erbjuda stöd och rådgivning kring elevers hälsa och välbefinnande, eller att samarbeta kring anpassningar och stöd för elever med olika behov. 

Genom att skapa en tillgänglig lärmiljö strävar Mikaelskolan efter att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i sin utbildning. 

bottom of page